Jelikož je nepřípustné, aby do těchto kontejneru byl ukládán jiný odpad, než je na kontejneru uvedeno, žádáme Vás o respektování tohoto požadavku.

Kontejner na trávu a listí slouží pouze k uložení trávy a listí - nikoliv k uložení větví či roští. Pokud tento požadavek nebude respektován, kontejnery nebude možné rozmísťovat po obci.