Staré pneumatiky je možné odevzdat zaměstnancům obce v prostoru bývalé kotelny za ZŠ v Tiché a to nejpozději do pátku 6. června 2016* vždy v pracovních dnech od 6:00h do 14:00h. V případě nepřítomnosti žádného zaměstnance, prosím kontaktujte telefonicky pana Havla na tel. čísle: 721 725 609. Odevzdat je možné všechny druhy pneumatik bez disků a to včetně osobních, nákladních automobilů ale také traktorů či cyklistických kol. Tato akce platí pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Tichá (Nutno předložit občanský průkaz). Maximální počet odevzdaných pneumatik je 10ks/osoba.  

*vyhrazujeme si právo akci zkrátit.