Na letošní květnové dny naše paní Libuška Rečková s dcerou Svaťou naplánovaly turistické výšlapy v okolí Prostřední Bečvy. První společný večer: velkolepý ohňostroj. Druhý večer: pořádná bouřka. Tato překvapení jsme nemohly usměrnit, rovněž jsme neměly šanci ovlivnit ranní či večerní rozcvičky ani šplhání do hor, kde na vrcholu buď neexistuje hospůdka a nebo je hotel v rekonstrukci. Fyzickou námahu vystřídaly veselé situace, proto již víme nyní, že se těšíme opět nejen do tělocvičny, ale i na další výjezd.

Všechny účastnice turistického pobytu děkují touto formou naší paní starostce za její rozhodnutí podpořit náš letošní pobyt.

Foto: Příprava na „výplaz“ cestou necestou na Solisko.