Jarní úklid v obci 25.3.2017

 

SBĚR           ŽELEZA

                     ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

                     NEBEZPEČNÝ ODPAD

                     VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

!!! pneumatiky z důvodu zpětného odběru nepřijímáme !!!

Kontejnery budou přistaveny pod hospodou. Tato služba platí pouze pro občany s trvalým pobytem a bude kontrolována obecním zaměstnancem.